Fritidsklub

Her kan du læse om fritidsklubben.

Fritidsklubben er for børn fra 4. til og med 7. klasse. Det bedste indtryk af, hvad en fritidsklub er, får I ved at komme på besøg. Ring gerne og aftal en tid. Hvert år i juni holder vi 3. klasses fest for de børn der skal starte i 4. klasse og forældre.  

Sociale medier

Foruden Tabulex (www.klubweb.dk) har vi har valgt at oprette Oliemøllen på flere sociale medier, da dette medie er meget benyttet af både forældre, børn og unge. Her vil I også kunne finde indbydelser og billeder fra diverse arrangementer. Hjemmesiden her indeholder primært faktuelle oplysninger og det store overblik. Nedenfor er en liste over vores sociale medier:

Caféen

Hver dag er caféen åben fra kl. 15.00-17.00. Her laver en voksen mad, hvis muligt sammen med 2-3 børn. Det kan f.eks. være bagte kartofler, yoghurt med mysli, abemad mv. Herudover er det muligt at købe faste varer med Oliemøllens betalingskort. Vi tilbyder mad i caféen af primært 2 årsager: 1. At give børnene et sundt mellemmåltid 2. At give børnene mulighed for at lave mad og betjene kunderne i caféen.

Ingen slik og søde sager

Vi har valgt at have forbud mod at børnene medbringer slik, kage og usunde snacks, da: 1. Det er ernæringsmæssigt usundt. 2. Det er grobund for konflikter blandt børnene, da der ikke er slik til alle, og slikket er til tider blevet brugt til at ”købe” sig opmærksomhed. 3. Vi tilbereder et sundt måltid i caféen hver dag. Alle opskrifter i caféen er udarbejdet af en kostkonsulent. Vi tjener ikke på caféen – tværtimod – men vi mener, at det er vigtigt, at vores indmeldte børn har mulighed for at få et sundt mellemmåltid – frem for en pose chips og cola. Børn, der medbringer slik vil få dette opbevaret og udleveret igen, når barnet forlader klubben.

Fester og arrangementer

Mindst 4 gange om året holder vi et festarrangement for børnene. Det er bl.a. Halloween fest, fastelavnsfest, klubturnering og julehygge. Det er gratis at deltage.

Fremmøde og afkrydsning

Alle børn uanset klassetrin skal også selv krydse sig ind og ud på en touchskærm(Tabulex), så vi ved hvilke børn, der er i klubben. Det er børnenes ansvar at krydse sig ind og ud. Det er ikke noget problem, da børnene kun kan benytte klubbens computere og aktiviteter, hvis de er krydset ind, så det lærer de lynhurtigt!

4. klasser

Børn, der går i 4. klasse, skal blive i klubben, når de har krydset sig ind, med mindre de krydser sig ud for at gå hjem. Derfor må en 4. klasse eksempelvis ikke gå en tur i byen med en kammerat, og gå tilbage til klubben. Vi har valgt at gøre dette for at tydeliggøre, at når et 4. klasses barn er i klub, befinder barnet sig fysisk i klubben, og ikke andre steder.

Kontrolleret pasning

For 4. klasse i fritidsklubben kan forældre vælge kontrolleret pasning. Det vil sige, at en voksen fører kontrol med, at børnene møder op, og hvornår de gør det. Er de ikke mødt op senest en ½ time efter skolen er slut, kontaktes forældre. Forældre forpligter sig til ved kontrolleret pasning, at melde barnet fri/syg, de dage dette sker. Nærmere information om muligheden for kontrolleret pasning bliver sendt til indmeldte børn og deres familier i juli inden de starter.

5. , 6. og 7. klasser

Fra 5. klasse er fritidsklubben et fritidstilbud og der er ikke længere kontrolleret pasning. Dvs. at personalet ikke fører kontrolleret opsyn med, om og hvornår barnet/den unge kommer og går fra klubben. Vi har en del større børn, som går og kommer i løbet af en dag, og vi ser dette som en naturlig del af deres sociale liv. Det skal kraftigt understreges, at selvom vi ikke fører opsyn, er vi stadigvæk opmærksomme på børnenes trivsel, og vil også kontakte forældre, hvis vi mener, at der er behov for dette.

Mobning

Vi accepterer IKKE mobning. Det gælder både børn og voksne. Hvis barnet vælger at mobbe i klubben får barnet valget mellem at stoppe eller gå hjem. Hvis barnet oplever at blive mobbet, så skal han/hun ikke finde sig i det, men straks sige "STOP DET!". Hjælper dette ikke så skal barnet få fat i en voksen omgående. Vi ønsker at mobningen stopper OMGÅENDE! Under Politikker kan du læse mere om vores mobbepolitik.

SSP i Fritidsklubben

SSP er en forkortelse for samarbejdet mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi.
I fritidsklubben samarbejder vi i SSP for at fremme børnenes trivsel og udvikling. Vi tilstræber at støtte og udvikle børnenes adfærd. Det kan være i forhold til venskaber, deres sociale kompetencer, sproglige kompetencer eller lignende.
Samarbejdet i SSP handler om at skabe et helhedsbillede at barnet, dets omgivelser og dets adfærd, i forskellige sociale arenaer. Dette for bedst muligt at kunne støtte op omkring barnet og dets udvikling. En evt. indsats i forhold til barnet koordineres mellem relevante samarbejdspartnere omkring barnet, så indsatsen bliver så helhedsorienteret som muligt.
Den præventive indsats i fritidsklubben sker på områder som social udvikling, kost, ernæring og fysisk tilstand, fritidsinteresser, mobning, seksualitet og identitetsudvikling.

Selv bekymret eller brug for hjælp?

Har du som barn selv brug for hjælp eller er du som forælder bekymret for at dit barn findes der på SSP Samrådets hjemmeside en række links til en masse forskellige hjælpesider. Her kan du finde svar omkring bl.a. alkohol, misbrug, mobning, net og chat, seksualitet mm.

Transport

Fribussen 2.0 (nyt vindue) kommer til at køre efter sommerferien mellem kl. 6 og 18. Bussen kører mellem:
Skælskør - Boeslunde - Fårdrup – Flakkebjerg –
Dalmose – Hyllested - Sønder Bjerge - Eggeslevmagle
Ellers kan vi hente i vores egen minibus – bare kontakt os for en aftale.

Transport af barnet fra skole til klub og fra klub til hjem er et forældreansvar. Fra Eggeslevmagle skole er der en fodgængerovergang over Næstvedvej og stillevej/villavej/cykelsti hele vejen. Fra Skælskør Skole skal børnene cykle/gå ad Havnevej, hvor der er fortov hele vejen. Fra kommunens andre skoler er der busforbindelser, og busstationen ligger 200m fra klubben ad stisystem. Vi hører ikke fra børnene, at dette er et problem. Er dit barn efter din mening ikke sikker i trafikken er det dig som forældre, der har ansvar for at gøre barnet mere trafiksikkert. Klubben sidder som tidligere beskrevet med i SSP-samarbejdet (SSP = Skole, Socialforvaltning og Politi), som bl.a. koordinerer færdselsundervisning i skolerne. I de første måneder er vi behjælpelige med at sende børn af sted, hvis der er behov for dette.

Ture ud af huset

Nogle gange tager vi også ud af huset med børnene. Det kan f.eks. være i svømmehallen, biografen på klubbens fødselsdag (1. februar), i teater, på juleindkøb og flere andre. Turene koster penge, og der vil være brugerbetaling. Vi holder brugerbetalingen på et minimum, og klubben bidrager økonomisk til samtlige ture, der arrangeres. Vi har det udgangspunkt, at det er sundt for barnet at opleve, at ting koster penge, men samtidig og absolut mest vigtigt: Det skal være muligt for alle børn at deltage. Vi forbeholder os retten til at aflyse en tur på grund af sygdom eller for få tilmeldinger.

Værdigenstande

Vi har en kasse i caféen, hvor barnets værdigenstande kan opbevares. Tyveri er generelt ikke et problem, men for en sikkerheds skyld anbefaler vi børnene at komme med værdigenstande og få dem lagt i værdikassen.