Politikker

Politik for computer- og Play Station spil
 • Generelt

  Børnenes aktiviteter omkring spil er i høj grad sociale. "Netværksspil" hvor mange pc-ere spiller sammen i det samme spil, er genstand for en høj grad af kommunikation, samarbejde og problemløsning børnene imellem. Børnene spiller mod hinanden, i hold, eller på samme hold mod en computerstyret modstander. De lægger strategier, laver rollefordeling og resurseanalyser. På vores konsoller, er der en stor del af vores spil som har multiplayer funktion (2 eller flere spillere på samme maskine). Også her er der mulighed for både at konkurrere mod hinanden eller at arbejde sammen. Her forekommer dog spil som kun er beregnet til en spiller, men det er vores erfaring, at også disse spil trækker flere børn til. De sidder og ser på, kommer med gode råd, eller også skiftes de bare til at spille. Børnene taler om spillene, også når de ikke spiller. Der udveksles erfaringer, tricks og metoder til at avancere i de forskellige spil. Det forekommer også ofte, at børn som ikke er socialt stærke får succesoplevelser med spillene, da de ofte er dygtige til dem, og derigennem får kontakt til andre børn. Der kan være undtagelser. Vi er opmærksomme på, at det kan forekomme at enkelte børn vitterligt "lukker sig inde" i spillene, såvel som i andre aktiviteter, og ikke har særlig stor berøringsflade med andre børn. Dette undgås dog i stor grad, da spilletiden er maks. 1 time pr. barn pr. dag. For at sikre at ovennævnte forhold, ang. social adfærd vedr. spil, gør sig gældende, gør vi følgende:

  • Sørger for at opholde os der hvor børnene spiller og gøre observationer.
  • Er bevidste om at de spil vi tilbyder på pc i høj grad er netværksspil.
  • Har computer tider som børnene kan reservere, som skaber rotation og tidsbegrænsning ved maskinerne.
  • Sørger for indimellem selv at spille med børnene.
  • Sørger for at der er mange sports og kørespil til playstation 2, med mulighed for at spille flere ad gangen.

  Med hensyn til voldeligt indhold i spillene, læner vi os til en vis grad op ad den fælleseuropæiske mærkningsordning kaldet "PEGI". Det er et fast regelsæt for aldersmærkning af spil, som hovedparten af EU-landene har tilsluttet sig. I Danmark er alle spil der kommer på markedet PEGI mærket. Udover selve aldersmærkningen, kan man også se på spillene hvilke kriterier spillet er blevet bedømt efter. Der er forskellige symboler der fortæller om spillet indeholder f.eks vold mod fantasifigurer, vold mod mennesker, elementer af frygt, racistiske eller kønsdiskriminerende elementer osv. Spillene kan blive mærket egnet fra 3-7-12-16 og 18 år. Ved grænser over "12 år" kan det ske at den spilansvarlige medarbejder går ind og vurderer om spillet er egnet til klubben eller ikke. Et eksempel er Counter Strike, som børnene spiller hjemme på computer. Vi har valgt at anskaffe dette spil, selvom PEGI-grænsen sættes til 16 år. Counter Strike har hurtigt udviklet sig til, at være en af de mest sociale aktiviteter i klubben. Der bliver også spillet Singstar og dansespil på Play Station 2.

 • Digitale spil med PEGI aldersmærkning 18 år

  Børnenes aktiviteter omkring spil er i høj grad sociale. "Netværksspil" hvor mange pc-ere

  spiller sammen i det samme spil, er genstand for en høj grad af kommunikation, samarbejde

  og problemløsning børnene imellem. Børnene spiller mod hinanden, i hold, eller på samme hold mod en computerstyret modstander. De lægger strategier, laver rollefordeling og resurseanalyser. Spillene kan fra PEGI blive mærket egnet fra 3-7-12-16 og 18 år. Ved grænser over "12 år" vil den spilansvarlige medarbejder gå ind og vurdere om spillet er egnet til klubben eller ej.

  Et eksempel er Counter-Strike, som børnene spiller hjemme på computer. Vi har for år tilbage valgt at

  anskaffe dette spil, selvom PEGI-grænsen sættes til 16 år. Counter Strike har hurtigt udviklet

  sig til, at være en af de mest sociale aktiviteter i klubben. Men vi oplever fortsat en stor efterspørgsel på nyere spil som er mærket 18 år og hører også jævnligt at disse spil bliver spillet i hjemmet. Vi vil gerne give børnene muligheden for at spille og socialisere sammen i disse spil.

  Se mere på

  For at sikre at ovennævnte forhold, ang. social adfærd vedr. spil, gør sig gældende, gør vi følgende i Oliemøllen:

  • Sikrer os at PEGI 18 spillene IKKE indeholder: stoffer, sex, diskrimination og gambling.
  • Sørger for at opholde os der hvor børnene spiller og gøre observationer.
  • Er bevidste om at de spil vi tilbyder på pc i høj grad er netværksspil.
  • Har computer tider som børnene kan reservere, som skaber rotation og tidsbegrænsning ved maskinerne.
  • Sørger for indimellem selv at spille med børnene. 

  Ønsker du/I som forældre at give jeres barn tilladelse til dette bedes du/I give tilladelse på Tabulex.

 • Chat og internet

  Alle børn og unge tilbydes mulighed for at bruge internettet. Internettet er en del af børn og unges hverdag. Vi vil (og kan) ikke forbyde børn og unge at gå på nettet. Vi har ingen filtre på vores netadgang, da vi mener, at børn og unge skal lære at danne holdninger til det, de ser. Red Barnet og SikkerChat.dk har udarbejdet forholdsregler for at børn kan færdes sikkert på nettet. Disse forholdsregler informerer vi alle børn om på børnemøder. Vi fortæller ikke kun om dem, men spørger børnene direkte, hvorfor det er en god idé at følge disse enkle regler. Det medvirker at de tager stilling til deres færden på nettet. Ydermere er forholdsreglerne tilgængelige på vores hjemmeside, hængt op i vores netcafé, og vi har skriftligt sendt Red Barnets forholdsregler til samtlige forældre i fritidsklubben. Som med spil er adgangen til nettet begrænset til 1 timer dagligt for et barn. Vores mobbepolitik gælder også på nettet. Dvs. at bliver vi opmærksom på, at der foregår mobning på eksempelvis Facebook.

Kostpolitik
 • Formål

  Vi vil sikre os at medlemmerne i fritidsklubben får et mellemmåltid om eftermiddagen.

  Cafeen tilbyder et mellemmåltid hver eftermiddag ml. kl. 15-16.30.

  Vi vil sikre os at maden vi tilbyder som udgangspunkt følger nedenstående:

  • En procentfordeling af energiindholdet: Kulhydrat = 50-60% Fedt = max 30% Protein = 15-20%
  • Brød med et fiberindhold på min. 6%.
  • Et minimum af sukker/tommer kalorier og hvidt mel
  • Økologisk*
  • Nem og hurtig tilberedning
  • Varieret
  • Børnevenligt!

  Kostkonsulent Birgitte Flensholt har udarbejdet en opskriftssamling på 80 sider, som vi følger i den daglige madlavning i caféen.

  *Mht. økologi ift. prisen er det en vurderingssag om fødevaren skal være konventionelt eller økologisk fremstillet.

  Vi anser tilberedningen af maden, og om hvordan vi omgås mad, som en pædagogisk aktivitet og som en del af kostpolitikken

  Børnene er aktivt med i tilberedningen af maden, herunder personlig hygiejne, når der tilberedes mad, indbydende servering og oprydning.

  • Da hovedparten af børn fra andre kulturer er muslimer tilbyder vi altid alternativer til evt. mad indeholdende svinekød.
  • Vi har installeret en vandkøler ved cafeen, hvor børnene kan tappe koldt vand
  • Vi har forbud mod slik, kager, sodavand og andre sukker- og fedtholdige fødevarer (herunder minutnudler) i Fritidsklubben. I ungdomsklubben er det tilladt at medbringe disse.
  • Vi bruger ikke sukker i fritidsklubben og ungdomsklubben, medmindre det er angivet i opskriftssamlingen.
 • Målsætning

  Vi vil nedsætte forbruget af sukker- og fedtholdige fødevarer til fester og andre særarrangementer.

  Vi bestræber os på:

  • at sælge mindre portionsstørrelser (eksempelvis 25 cl. sodavand i stedet for 50 cl).
  • at sætte en forholdsvis høj pris på disse ift. de sunde alternativer (dyr sodavand, gratis vand)
  • at vi tilbyder sunde alternativer:vand (alternativ til sodavand) frugt og grønt (alternativ til slik)

  Vi vil informere børn og unge om kostens betydning for deres sundhed via:

  • plancher
  • holdningsbearbejdning

  Vi vil være rollemodeller. I samværet med børnene spiser vi sund og nærende mad. Evt. søde sager o. lign. indtages i personalrum/kontor

Mobbepolitik
 • Generelt

  Til alle børn og voksne, som er i Oliemøllen
  Denne første side er nok at læse. De næste sider forklarer i detaljer, hvorfor vi gør, som vi gør. Den metode, som vi benytter os af, adskiller sig fra ”gammeldags” tænkning, hvor der uddeles skyld og skam. Metoden har kun ét formål: At stoppe mobning.
  Oplever du/I som forældre at jeres barn oplever mobning i klubben vil vi gerne vide det med det samme. Så har vi mulighed for at stoppe det.
  Vi vil insistere på, at de normer og værdier – ”menneskerettigheder” klubben står for respekteres.
  Vores mobbepolitik er som følger:

  I Fritidsklubben Oliemøllen tolereres mobning ikke.
  Der er tale om mobning, hvis én eller flere personer ikke bliver respekteret, når de sætter deres grænser.
  I klubben er det en menneskeret at blive respekteret for sine
  grænser.

  Hvis en medarbejder ser, hører eller på anden måde får kendskab til at
  der foregår, vil han/hun insistere på, at det stopper omgående.
  Hvis den pågældende medarbejder finder det hensigtsmæssigt, vil
  han/hun evt. invitere børnene til en samtale – hver for sig eller
  sammen.
  Finder klubben det nødvendigt at inddrage forældrene, vil vi kontakte
  hjemmet og invitere forældrene sammen med deres barn til en samtale
  om problemet.

  Klubben har en forventning om, at forældre til et barn der mobber eller bliver mobbet tager et medansvar for at stoppe mobningen.

  Der er tale om mobning, hvis én eller flere personer ikke bliver respekteret, når de sætter deres grænser.

  • Verbal mobning: Skældsord/øgenavne, sarkasme, ironi, latterliggørelse. Eks: Gøre nar, sige onde og nedgørende ting.
  • Fysisk mobning: Slag, skub, håndgemæng, ødelæggelse af andres og klubbens ting. Eks: Madpakke bliver smidt i WC
  • Indirekte mobning: Sladder/bagtalelse, usynliggørelse, påførelse af skyld og skam. Eks: Sprede løgne el. falske rygter, udelukkelse af fællesskab

  Vores definition adskiller sig fra andre definitioner ved, at vi også tillægger offeret en del af ansvaret.

  • Offer: Den der bliver mobbet.
  • Krænker: Den, der mobber.

  Det er offerets ansvar at sætte sine grænser – at sige ”fra” og derved at ”løfte sig op” i øjenhøjde – blive ligeværdig med krænkeren.
  Det ansvar, den, der mobber, skal lære at tage, er at respektere den andens grænsesætning.
  I klubben er det en indiskutabel menneskeret at blive respekteret for sine grænser.

  LA´ VÆR betyder ”STOP”
  Derfor – hvis en medarbejder ser, hører eller på anden vis får kendskab til, at der foregår mobning skal han/hun insistere på, at det stopper omgående – uden diskussion.

 • Formål

  Formålet med at ”tale om tingene” må aldrig være at gå ind og være dommer eller at gøre en af parterne (typisk den, der mobber) forkert. F.eks. ved at stille spørgsmål som:

  • ”Hvorfor gjorde du det?”
  • ”Hvordan ville du selv have det, hvis det var dig, der blev drillet”
  • ”Kan du ikke forstå, at sådan kan man ikke opføre sig?”

  eller

  • at løfte pegefingeren og moralisere

  Børn vil f.eks. sjældent kunne svare på, hvorfor de mobber.
  At påtage sig en mæglerrolle, som det er almindeligt, at voksne gør, er uinteressant, da det er nyttesløst at ”gå tilbage” i en situation, alene fordi de to parters ”virkelighed” vil være forskellig.
  Ligeledes er voksnes krav om at mobberen undskylder fuldstændig irrelevant. Dette vil altid være den voksnes behov – ikke barnets. Vil krænkeren sige undskyld skal det være af fuldstændig fri vilje.

  Formålet til at invitere til ”at tale om tingene” skal alene være:

  • I forhold til offer: At sikre sig, at han/hun har forsøgt at sætte sine grænser og evt. tilbyde hende hjælp til at blive bedre til at sige ”fra” på en måde, så andre respekterer det – i det hele taget at han/hun får styrket sit selvværd.
  • I forhold til krænker: - at hjælpe ham/hende til at lære at respektere andres grænser

  Vigtigt! – no bad feelings!

  Der er ingen bebrejdelser eller påførelse af skyld i den måde, hvorpå medarbejderen henvender sig til krænkeren – for det er voksenmobning af et barn! Det er udelukkende en orientering om betingelserne for at være her!”